İçeriğinizi Pazarlayabiliyor Musunuz? https://t.co/W5vAYh6O7n @pazarlamailetis aracılığıyla 3.0417 3.3398 0216 304 25 15 İngilizce Dil Seçeneği Almanca Dil Seçeneği Fransızca Dil Seçeneği İtalyanca Dil Seçeneği Rusça Dil Seçeneği Arapça Dil Seçeneği
Sözleşme

Karşılıklı mütabakat sonucu atık üreticilerinin sorumlulukları ve atığın alım koşulları çerçevesinde sözleşme imzalıyoruz.

Taşıma

Atıkları, Akademi Çevre bünyesinde bulunan taşıma lisansına sahip uygun araçlar ve lisanslı, eğitimli sürücüler vasıtasıyla teslim alıyoruz.

Geri Dönüşüm

Tesisimize ulaşan atıkları uygun prosedürlerden geçiriyor; bertaraf ederek, depolayarak ve rafine ederek geri kazanımını sağlıyoruz.

FAALİYETLERİMİZ
 • AEEE
 • HURDA METAL İŞLEME
 • PCB ARINDIRMA
 • TEHLİKELİ ATIKLARIN ARA DEPOLANMASI VE GERİ KAZANIMI
 • AMBALAJ ATIKLARIN TOPLAMA, AYIRMA VE GERİ KAZANIMI
 • ATIK AKÜMÜLATÖRLERİN GEÇİCİ DEPOLANMASI
 • TEHLİKESİZ ATIK GERİ KAZANIM
 • ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLERİN GEÇİCİ DEPOLANMASI
 • KARTUŞ VE FLORESAN GERİ KAZANIMI
 • VARİL VE IBC YIKAMA
 • TESİS VE BİNA SÖKÜM İŞLERİ
 • PALET GERİ KAZANIMI
 • ATIK YÖNETİMİ, TMGD VE ÇEVRE DANIŞMANLIĞI
 • ÜRÜN VE VERİ İMHASI
 • ARGE VE PROJE HİZMETLERİ
 • Elektrikli elektronik atıkların geri dönüşümü, kullanım ömrünü tamamlamış ya da demode olmuş e-atık sınıfındaki her türden geri dönüştürülebilir eşyaların, uygun geri dönüşüm yöntemlerinin kullanılması ile hammadde olarak tekrar üretim proseslerine katılmasıdır. Geri kazanımdan farkı, atıkların özelliklerinden yararlanılarak içindeki bileşenlerin fiziksel, kimyasal veya biyokimyasal yöntemlerle başka ürünlere veya enerjiye çevrilmesinin söz konusu olmamasıdır.
 • Akademi Çevre tesisinde, metal hurdayı ve tehlikesiz türden diğer atıkları parçalamak ve boyutlarını küçültmek suretiyle kalitesini ve yoğunluğunu arttırmak amacıyla hurda metal işleme yapılmaktadır. İşletmeye kabul edilen atıklardan ayrıştırılan hurda metaller; Bakır, bronz, pirinç, alüminyum, kurşun, çinko, demir/çelik, kalay ve diğer karışık metaller gibi türlerine göre ayrılmaktadır. Hurda metal ve tehlikesiz türden diğer atıklar tesiste kalitesine göre sınıflandırılarak gerekirse kırma, parçalama ve presleme gibi işlemlerle zenginleştirilmekte ve boyutları küçültülmektedir.
 • Lisanslı araçlarla tesise getirilen PCB içeren atıklar giriş ünitesinde gerekli ölçümler ve kayıtlar (kantarla ağırlık ölçümü, radyasyon ölçümü vb.) yapıldıktan sonra geçici depolama alanında prosese sokulmak üzere bekletilmektedir. Tüm işlemler "PCB ve PCT İçeren Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" kapsamında gerçekleştirilir. PCB’ li yağın, geri kazanımı yapılmak istenen ekipmandan dekontaminasyonunun sağlanması için gerekli ekip ve ekipmanla donatılmış olan şirketimiz, tesisine kabul ettiği atıkların PCB içerip içermediğini kontrol ederek atık kabulü gerçekleştirmektedir.
 • Akademi Çevre tehlikeli atık geri kazanım tesisine kartuş ve tonerler, yağ, katran ve diğer tehlikeli maddeler içeren kablolar, tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli atıklarla kontamine olmuş her türden metal, ahşap, cam ve plastikleri kabul ederek atık türüne göre değişiklilik gösteren birtakım proseslere tabi tutarak geri kazanımını gerçekleştirmektedir. Akademi Çevre farklı ara depolama tesislerine kabul edilebilen tüm tehlikeli türden atıkları tesise ara depolama amacı ile kabul etmekte ve belli aralıklarda biriktirilen atık malzemeler geri kazanım ve/veya bertaraf tesislerine iletmektedir.
 • Birçok endüstriyel sektör faaliyetleri sonucu ambalaj atığı sınıfına dahil olan atıklar meydana getirmekte ve bu atıkların birçoğunun firmamız tarafından işlemesi yapılabilmektedir. Firmamızda işlem gören ambalaj atığının temin edildiği başlıca sektörler şunlardır: Makine Sanayi, Ambalaj Malzemeleri Sanayi, Cam Sanayi, Kimya Sanayi, Plastik Sanayi. Tesis bünyesine alınan 15 01 01 kodlu atığın toplama–ayırma faaliyetleri doğrultusunda lisanslı geri kazanım tesislerine gönderimi gerçekleştirilmiştir.
 • Akademi Çevre atık pil ve akümülatör geçici depolaması faaliyetlerini T.C. İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından verilmiş olan “APAK/Atık Akü Geçici Depolama” izin belgesi ile sürdürmektedir. Firmamız, atık pil ve akümülatörlerle ilgili olarak AKÜDER (Akümülatör ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği) ve Tüm Aküder (Tüm Akü İthalatçıları ve Üreticileri Derneği) üyesidir. Üyeliğimize bağlı olarak tarafımıza “Atık Akümülatör Yetkili Toplayıcı” belgesi verilmiştir.
 • Akademi Çevre tesisinde, metal hurdayı ve tehlikesiz türden diğer atıkları parçalamak ve boyutlarını küçültmek suretiyle kalitesini ve yoğunluğunu arttırmak amacıyla hurda metal işleme yapılmaktadır. İşletmeye kabul edilen atıklardan ayrıştırılan hurda metaller; Bakır, bronz, pirinç, alüminyum, kurşun, çinko, demir/çelik, kalay ve diğer karışık metaller gibi türlerine göre ayrılmaktadır. Hurda metal ve tehlikesiz türden diğer atıklar tesiste kalitesine göre sınıflandırılarak gerekirse kırma, parçalama ve presleme gibi işlemlerle zenginleştirilmekte ve boyutları küçültülmektedir.
 • Faydalı ömrünü tamamladığı belirlenerek araçtan sökülen orijinal veya kaplanmış, bir daha araç üzerinde lastik olarak kullanılamayacak durumda olan ve üretim esnasında ortaya çıkan ıskarta lastikler Ömrünü Tamamlamış Lastik olarak tanımlanır. Tesisimize tüm halde gelen ömrünü tamamlamış lastikler geçici depolamaya alınır. Ardından piroliz yöntemiyle işlem uygulanacak geri kazanım tesislerine gönderilir. Süreç sonunda, ömrünü tamamlamış lastiklerin geri kazanımıyla elde edilebilecek ürünlerin bazıları; El arabası tekerlekleri, çöp kutuları, kent mobilyaları ve trafik sinyal işaretleri.
 • Dünya’da toner üretiminde 3 litre ham petrole ihtiyaç duyulmaktadır, her geri kazanılan toner tasarruf sağlamaktadır. Dünya’da atık toner geri dönüşüm şirketleri uzun yıllardır bulunmalarına rağmen, yine de tonerlerin % 90’ı çöpe karışmaktadır, oysaki çoğu toner, kartuşlar ve floresanlar geri dönüştürülebilmektedirler. Akademi Çevre elektronik atık kapsamında alabildiği atıkları özel geri dönüşüm yöntemleri ve uygun geri kazanım prosesleri ile işlemekte ve yüksek kalitede hammadde geri kazanımı sağlamaktadır.
 • Tehlikeli atık geri kazanımı işletmemizde kapalı alanda yapılmaktadır. Sahaya gelen IBC, plastik varil, metal varil ve bidonların yeniden kullanılabilirliği saha sorumlusunca kontrol edilerek tekrar kullanılamayacak kadar zarar görmüş olanlar kırma bölümüne gönderilmektedir. Tekrar kullanımı mümkün olanların temizliği ise uygun çözücüler ile sağlanmaktadır.
 • Ömrünü tamamlamış veya yenilenmesi gereken fabrika, bina, tesis ve diğer yerleşim birimlerinin demontajı ve üretim hatlarında teknik ve/veya ekonomik ömrünü tamamlamış makine ve teçhizat hurdalarının alımı satımı hizmetlerini de sağlamaktayız. Bu hizmetlerin yanı sıra söküm faaliyetleri sonucu ortaya çıkan atıkların denetlenip kontrol altına alınması ve metal, plastik ve kağıt hurdalarının alımlarını yapmaktayız.
 • Toplu üretim yapan işletmelerde, örnek olarak otomotiv, gıda, ilaç ve matbaa sektörlerinde kullanılan ahşap paletler boşaltıldıktan hemen sonra, kırık veya tahrip olmuş vaziyette işletmelerin depolarında kullanım dışı vaziyette çürümeye terk edilmektedir. Paletlerin hammaddesinin %100 ağaç olduğu dikkate alınıp, ülkemizde kesilen her 3 ağaçtan birinin ahşap palet imalatı için kullanıldığı dikkate alınırsa doğa felaketlerinden bizi koruyan ve en önemlisi oksijen kaynağı olan ağaçlarımızın yok edilmemesi adına atık ahşap paletlerin geri kazanılması gerekmektedir. Tesisimizde paletlerin geri kazanımı sağlanarak tekrar piyasaya sürülmektedir.
 • Denetime tabi kurum, kuruluş ve işletmeler, faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendirmek, tesis içi yıllık iç tetkik programları düzenlemek üzere çevre görevlisi/görevlileri istihdam etmek ya da çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetim hizmeti almak zorundadırlar. Firmamız bu kategoriler altında çevre danışmanlığı hizmeti vermektedir.
 • Bilgisayarınız ya da herhangi bir dosya saklama biriminizden sildiğiniz verileriniz tam olarak asla kaybolmaz. Verilerinizin güvenli bir şekilde temizlenmesi için fiziksel imha gerekmektedir. Fiziksel imha yöntemi: yakma, öğütme, parçalama, erime, zımpara ve kimyasal arıtma da dâhil olmak üzere çeşitli yöntemler kullanılarak yapılabilir. Bu yöntem sürücüyü çalışamaz duruma getirmek ve verilerin üzerinde olduğu medyaya hasar vermek amaçlı yapılır. Bu işlemler eğitimli ve yetkili personellerimiz tarafından onaylı tesisimizde, BS EN 15713 sertifikasıyla belgelendirip dökümantasyonuyla birlikte yapılmaktadır.
YENİLENEBİLİR ENERJİ
 • SOLAR
 • RÜZGAR
 • BİYOKÜTLE
 • HES
 • SOLAR ENERJİ

  Güneş enerjisi, güneşin çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile (hidrojen gazının helyuma dönüşmesi) açığa çıkan ışıma enerjisidir. Dünya atmosferinin dışında güneş enerjisinin şiddeti, yaklaşık olarak 1370 W/m² değerindedir, ancak yeryüzüne ulaşan miktarı atmosferden dolayı 0-1100 W/m2 değerleri arasında değişim gösterir. Bu enerjinin dünyaya gelen küçük bir bölümü dahi, insanlığın mevcut enerji tüketiminden kat kat fazladır. Güneş enerjisinden yararlanma konusundaki çalışmalar özellikle 1970'lerden sonra hız kazanmış, güneş enerjisi sistemleri teknolojik olarak ilerleme ve maliyet bakımından düşme göstermiş, çevresel olarak temiz bir enerji kaynağı olarak kendini kabul ettirmiştir.

  Dünya ile Güneş arasındaki mesafe 150 milyon km'dir. Dünya'ya güneşten gelen enerji, Dünya'da bir yılda kullanılan enerjinin 20 bin katıdır. Güneş ışınımının tamamı yer yüzeyine ulaşamaz, %30 kadarı atmosfer tarafından geriye yansıtılır.

  Güneş ışınımının %50'si atmosferi geçerek dünya yüzeyine ulaşır. Bu enerji ile Dünya'nın sıcaklığı yükselir ve yeryüzünde yaşam mümkün olur. Rüzgâr hareketlerine ve okyanus dalgalanmalarına da bu ısınma neden olur. Güneşten gelen ışınımının %20'si atmosfer ve bulutlarda tutulur.

  Yeryüzeyine gelen güneş ışınımının %1'den azı bitkiler tarafından fotosentez olayında kullanılır. Bitkiler, fotosentez sırasında güneş ışığıyla birlikte karbondioksit ve su kullanarak, oksijen ve şeker üretirler. Fotosentez, yeryüzünde bitkisel yaşamın kaynağıdır.Güneş, nükleer enerji dışındaki bütün enerjilerin dolaylı veya direkt kaynağıdır.

  Kaynak: www.eie.gov.tr
 • RÜZGAR ENERJİSİ

  Rüzgar enerjisi; doğal, yenilenebilir, temiz ve sonsuz bir güç olup kaynağı güneştir. Güneşin dünyaya gönderdiği enerjinin %1-2 gibi küçük bir miktarı rüzgar enerjisine dönüşmektedir Güneşin, yer yüzeyini ve atmosferi homojen ısıtmamasının bir sonucu olarak ortaya çıkan sıcaklık ve basınç farkından dolayı hava akımı oluşur. Bir hava kütlesi mevcut durumundan daha fazla ısınırsa atmosferin yukarısına doğru yükselir ve bu hava kütlesinin yükselmesiyle boşalan yere, aynı hacimdeki soğuk hava kütlesi yerleşir. Bu hava kütlelerinin yer değiştirmelerine rüzgar adı verilmektedir. Diğer bir ifadeyle rüzgar; birbirine komşu bulunan iki basınç bölgesi arasındaki basınç farklarından dolayı meydana gelen ve yüksek basınç merkezinden alçak basınç merkezine doğru hareket eden hava akımıdır. Rüzgarlar yüksek basınç alanlarından alçak basınç alanlarına akarken; dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi, yüzey sürtünmeleri, yerel ısı yayılımı, rüzgar önündeki farklı atmosferik olaylar ve arazinin topografik yapısı gibi nedenlerden dolayı şekillenir. Rüzgarın özellikleri, yerel coğrafi farklılıklar ve yeryüzünün homojen olmayan ısınmasına bağlı olarak, zamansal ve yöresel değişiklik gösterir. Rüzgar hız ve yön olmak üzere iki parametre ile ifade edilir. Rüzgar hızı yükseklikle artar ve teorik gücü de hızının küpü ile orantılı olarak değişir.

  Rüzgar türbinleri, rüzgar enerji santrallerinin ana yapı elemanı olup hareket halindeki havanın kinetik enerjisini öncelikle mekanik enerjiye ve sonrasında elektrik enerjisine dönüştüren makinelerdir. Rüzgar türbinleri dönüş eksenlerinin doğrultusuna göre yatay eksenli veya düşey eksenli olarak imal edilirler. Bu tiplerden en fazla kullanılanı yatay eksenli rüzgar türbinleridir. Yatay eksenli rüzgar türbinleri, dönme eksenleri rüzgar yönüne paralel ve kanatları ise rüzgar yönüne dik vaziyette çalışırlar. Bu tip rüzgar türbinleri bir, iki, üç veya çok kanatlı yapılmaktadır. Yatay eksenli rüzgar türbinleri; rüzgarın kuleyi yalamadan rotora çarpması durumunda ileri yada önden rüzgarlı (up-wind), önce kuleye dokunup sonra rotora gelmesi koşulunda geri yada arkadan rüzgarlı (down-wind) türbin adını alırlar. Düşey eksenli rüzgar türbinlerinin eksenleri rüzgar yönüne dik ve düşey olup kanatları da düşey vaziyettedir. Düşey eksenli rüzgar türbinlerinde rüzgarın esme yönü değiştiği zaman yatay eksenli rüzgar türbinlerinde olduğu gibi herhangi bir pozisyon değiştirmesi olmaz. Elektrik üretim amaçlı şebeke bağlantılı modern rüzgar türbinleri çoğunlukla 3 kanatlı, yatay eksenli ve up-wind türü rüzgar türbinleridir.

  Kaynak: www.eie.gov.tr
 • BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ

  Hızlı bir artış gösteren nüfus ve sanayileşme enerji ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. Enerjinin çevresel kirliliğe yol açmadan sürdürülebilir olarak sağlanabilmesi için kullanılacak kaynakların başında ise biyokütle enerjisi gelmektedir.

  Biyokütle enerjisi tükenmez bir kaynak olması, her yerde elde edilebilmesi, özellikle kırsal alanlar için sosyo-ekonomik gelişmelere yardımcı olması nedeniyle uygun ve önemli bir enerji kaynağı olarak görülmektedir.

  Biyokütle için mısır, buğday gibi özel olarak yetiştirilen bitkiler, otlar, yosunlar, denizdeki algler, hayvan dışkıları, gübre ve sanayi atıkları, evlerden atılan tüm organik çöpler (meyve ve sebze artıkları) kaynak oluşturmaktadır. Petrol, kömür, doğal gaz gibi tükenmekte olan enerji kaynaklarının kısıtlı olması, ayrıca bunların çevre kirliliği oluşturması nedeni ile, biyokütle kullanımı enerji sorununu çözmek için giderek önem kazanmaktadır.

  Kaynak: www.eie.gov.tr
 • HES

  Hidroelektrik santrallar (HES) akan suyun gücünü elektriğe dönüştürürler. Akan su içindeki enerji miktarını suyun akış veya düşüş hızı tayin eder. Büyük bir nehirde akan su büyük miktarda enerji taşımaktadır. Ya da su çok yüksek bir noktadan düşürüldüğünde de yine yüksek miktarda enerji elde edilir. Her iki yolla da kanal yada borular içine alınan su, türbinlere doğru akar, elektrik üretimi için pervane gibi kolları olan türbinlerin dönmesini sağlar. Türbinler jeneratörlere bağlıdır ve mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürürler.

  Türkiye’deki İlk PHES Çalışmaları da Mülga EİE Genel Müdürlüğü tarafından başlatılmıştır. Türk Hükümetinin Talebi üzerine Mülga EİE Genel Müdürlüğü Japonya Hükümetine Türkiye’deki Pik Talebin Karşılanmasında Pompaj Depolamalı HES’lerin Rolünü konu alacak bir Master Plan çalışması için teknik sağlanmıştır. Türkiye Pik Talebinin Karşılanması için Optimal Güç Üretimi (Study on Optimal Power Generation for Peak Demand in Turkey)” Projesi Mülga EİE Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) aracılığı ile görevlendirilen Tokyo Electric Power Company (TEPCO) uzmanları eşliğinde tamamlanmıştır. Çalışmada Türkiye için potansiyel pompaj depolamalı hidroelektrik santral yerleri talebin yoğun olduğu bölgeler, jeolojik, topografik ve çevresel kısıtları da içeren kriterler açısından araştırılmış ve yapılan kademeli eleme sonucunda alt rezervuarları Gökçekaya Barajı ve HES olan Gökçekaya Pompajlı HES (1400 MW) ve Altınkaya Pompajlı HES’in (1800 MW) kavramsal tasarımı yapılmıştır.

  Kaynak: www.eie.gov.tr
ORGANİZASYONLAR
tayced otasad csb tumakuder tap
X
İmha Canlı Yayın

İMHA TALEBİ SONRASI ALIMINI YAPTIĞIMIZ ATIKLARIN BERTARAF SÜREÇLERİNİ GÜVENLİK KAMERALARI ÜZERİNDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ. SİSTEMDEN FAYDALANMAK İÇİN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ KUTUYA YETKİLİ PERSONEL TARAFINDAN VERİLEN ŞİFREYİ GİRİNİZ.

Motat Takip

Araçlarımız bakanlığın onayladığı IMT14 Arvento araç takip sistemi ile takip edilmektedir. Kullanıcı adı ve şifresini yetkiliden talep ederek sizde araçlarımızı takip edebilir, geçmiş atık alımlarınız için raporlara gözatabilirsiniz.

MOTAT TAKİP SİSTEMİ
ENDÜSTRİYEL TALEP
KİŞİSEL TALEP
0216 304 25 15

■ Firma Bilgileri Lütfen tüm boşlukları doldurun. (Kutucuklar boş bırakıldığında talep gönderilmeyecektir.)

■ Atık Bilgileri

■ Bilgileriniz Lütfen tüm boşlukları doldurun. (Kutucuklar boş bırakıldığında talep gönderilmeyecektir.)