0216 304 25 15 Türkçe Dil
  • İngilizce Dil Seçeneği
  • Almanca Dil Seçeneği
  • Fransızca Dil Seçeneği
  • İtalyanca Dil Seçeneği
  • Rusça Dil Seçeneği
  • Arapça Dil Seçeneği
Kapat
Rew 2017 Davetiye
NELER YAPIYORUZ?
FAALİYETLERİMİZ
Resmi Gazetede yayınlanan 02.04.2015 tarihli 29314 sayılı Atık Yönetimi Yönetmeliği Madde5-f. Bendi gereğince; Atık Yönetimi; atığın oluşumunun önlenmesi, kaynağında azaltılması, yeniden kullanılması, özelliğine ve türüne göre ayrılması, biriktirilmesi, toplanması, geçici depolanması, taşınması, ara depolanması, geri dönüşümü, enerji geri kazanımı dâhil geri kazanılması, bertarafı, bertaraf işlemleri sonrası izlenmesi, kontrolü ve denetimi faaliyetlerini kapsamaktadır.

Sahip olduğu Çevre İzin ve Lisans Belgesi, Toplama-Ayırma Belgesi, Geri Kazanım ve Geçici Depolama Belgeleri ile 9 farklı faaliyet alanında yüzlerce farklı atık kodu ile tesisine atık kabul edebilen Akademi Çevre, tehlikeli ve tehlikesiz türden birçok atığın geçici depolamasını, ara depolamasını, işlenmesini, geri kazanımını, toplanmasını ve ayrıştırılmasını, Çevre Mevzuatı ve ilgili yönetmeliklere uygun bir şekilde yapmaktadır.

Atık üreticisi firmalara sağladığımız Atık Yönetimi Paketlerimizde mevcut çalışmalarımızı aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz: Atık yönetimi yapılacak sahaların risk değerlendirmesinin yapılması, fiziki şartların uygunluğunun kontrolü, tespit edilen risklerin ve risk kaynaklarının bertarafının sağlanması, düzeltici-önleyici tedbirlerin alınması, sahalara konulacak tabela ve levhaların konumlarının tespiti ve yerleştirilmesi çalışmaları uzmanlar eşliğinde tamamlanmaktadır.

Atık malzemelerin kaynağında ayrıştırılması çalışmaları, türlerine göre ayrıştırılan atık malzemelerin depolama alanlarına ve / veya temin edilen uygun kriterlerdeki konteyner vb. biriktirme alanlarına depolanması çalışmaları, makine ve teçhizat temin edilecek ise temin edilen makine ve teçhizatın kullanılması, bakımlarının yapılarak ilgili formların kayıt altına alınması, operasyonların takip ve kontrolünün sağlanması çalışmalarının yapılmasına ilişkin gerekli sayıda personel (Çevre mühendisi, işçi, operatör) temini sağlanmaktadır.

Atık üreticisi firmalar bünyesinde oluşan / oluşması muhtemel atıkların ilgili yönetmelikler çerçevesinde içeriği değiştirilmeden fiziksel küçültülmesi ya da balyalanması makineleri, (makinenin niteliği taraflarca kararlaştırılarak) sahaya bırakılmaktadır.
ORGANİZASYONLAR
Tayçed Ötasad Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tümaküder TAP