X
İmha Canlı Yayın

İMHA TALEBİ SONRASI ALIMINI YAPTIĞIMIZ ATIKLARIN BERTARAF SÜREÇLERİNİ GÜVENLİK KAMERALARI ÜZERİNDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ. SİSTEMDEN FAYDALANMAK İÇİN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ KUTUYA YETKİLİ PERSONEL TARAFINDAN VERİLEN ŞİFREYİ GİRİNİZ.

X
Motat Takip

Araçlarımız bakanlığın onayladığı IMT14 Arvento araç takip sistemi ile takip edilmektedir. Kullanıcı adı ve şifresini yetkiliden talep ederek sizde araçlarımızı takip edebilir, geçmiş atık alımlarınız için raporlara gözatabilirsiniz.

MOTAT TAKİP SİSTEMİ
X
ENDÜSTRİYEL TALEP
KİŞİSEL TALEP
0216 304 25 15

■ Firma Bilgileri Lütfen tüm boşlukları doldurun. (Kutucuklar boş bırakıldığında talep gönderilmeyecektir.)

■ Atık Bilgileri

■ Bilgileriniz Lütfen tüm boşlukları doldurun. (Kutucuklar boş bırakıldığında talep gönderilmeyecektir.)

X
2-3 Haziran 2016 ' Çevre Sektörü Buluşma Günleri ' etkinliğinde 21 numaralı standımıza katılımlarınızı bekliyoruz. https://t.co/dTA2i0UAGz 2.992 3.346 0216 304 25 15
  • DUYURULAR
  • Tepekule Kongre ve İş Merkezinde 2-3 Haziran 2016 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan “Çevre Sektörü Buluşma Günleri “ etkinliğinde 21 numaralı standımıza katılımlarınızı bekliyoruz.
  • "Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı" görüşe açılmıştır. Bkz. csb.gov.tr
  • "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı" görüşe açılmıştır. Bkz. csb.gov.tr
  • REW İstanbul 2016 Fuarı 28-30 Nisan tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da gerçekleşecektir. Salon 12 F-10 standında siz değerli misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyarız.
Sözleşme

Karşılıklı mütabakata varılan fiyatlar, atık üreticilerinin sorumlulukları ve atığın alım koşulları çerçevesinde sözleşme imzalıyoruz.

Atıkları, Akademi Çevre bünyesinde bulunan taşıma lisansına sahip uygun araçlar ve lisanslı, eğitimli sürücüler vasıtasıyla teslim alıyoruz.

Tesisimize ulaşan atıkları uygun prosedürlerden geçiriyor; bertaraf ederek, depolayarak ve rafine ederek geri kazanımını sağlıyoruz.

FAALİYETLERİMİZ
 • AEEE

 • HURDA METAL İŞLEME

 • PCB ARINDIRMA

 • TEHLİKELİ ATIKLARIN ARA DEPOLANMASI VE GERİ KAZANIMI

 • AMBALAJ ATIKLARIN TOPLAMA, AYIRMA VE GERİ KAZANIMI

 • ATIK AKÜMÜLATÖRLERİN GEÇİCİ DEPOLANMASI

 • TEHLİKESİZ ATIK GERİ KAZANIM

 • ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLERİN GEÇİCİ DEPOLANMASI

 • KARTUŞ VE FLORESAN GERİ KAZANIMI

 • VARİL VE IBC YIKAMA

 • TESİS VE BİNA SÖKÜM İŞLERİ

 • PALET GERİ KAZANIMI

 • ATIK YÖNETİMİ, TMGD VE ÇEVRE DANIŞMANLIĞI

 • ÜRÜN VE VERİ İMHASI

 • ARGE VE PROJE HİZMETLERİ

YENİLENEBİLİR ENERJİ
 • SOLAR
 • RÜZGAR
 • BİYOKÜTLE
 • HES
 • SOLAR ENERJİ

  Güneş enerjisi, güneşin çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile (hidrojen gazının helyuma dönüşmesi) açığa çıkan ışıma enerjisidir. Dünya atmosferinin dışında güneş enerjisinin şiddeti, yaklaşık olarak 1370 W/m² değerindedir, ancak yeryüzüne ulaşan miktarı atmosferden dolayı 0-1100 W/m2 değerleri arasında değişim gösterir. Bu enerjinin dünyaya gelen küçük bir bölümü dahi, insanlığın mevcut enerji tüketiminden kat kat fazladır. Güneş enerjisinden yararlanma konusundaki çalışmalar özellikle 1970'lerden sonra hız kazanmış, güneş enerjisi sistemleri teknolojik olarak ilerleme ve maliyet bakımından düşme göstermiş, çevresel olarak temiz bir enerji kaynağı olarak kendini kabul ettirmiştir.

  Dünya ile Güneş arasındaki mesafe 150 milyon km'dir. Dünya'ya güneşten gelen enerji, Dünya'da bir yılda kullanılan enerjinin 20 bin katıdır. Güneş ışınımının tamamı yer yüzeyine ulaşamaz, %30 kadarı atmosfer tarafından geriye yansıtılır.

  Güneş ışınımının %50'si atmosferi geçerek dünya yüzeyine ulaşır. Bu enerji ile Dünya'nın sıcaklığı yükselir ve yeryüzünde yaşam mümkün olur. Rüzgâr hareketlerine ve okyanus dalgalanmalarına da bu ısınma neden olur. Güneşten gelen ışınımının %20'si atmosfer ve bulutlarda tutulur.

  Yeryüzeyine gelen güneş ışınımının %1'den azı bitkiler tarafından fotosentez olayında kullanılır. Bitkiler, fotosentez sırasında güneş ışığıyla birlikte karbondioksit ve su kullanarak, oksijen ve şeker üretirler. Fotosentez, yeryüzünde bitkisel yaşamın kaynağıdır.Güneş, nükleer enerji dışındaki bütün enerjilerin dolaylı veya direkt kaynağıdır.

  Kaynak: www.eie.gov.tr
 • RÜZGAR ENERJİSİ

  Rüzgar enerjisi; doğal, yenilenebilir, temiz ve sonsuz bir güç olup kaynağı güneştir. Güneşin dünyaya gönderdiği enerjinin %1-2 gibi küçük bir miktarı rüzgar enerjisine dönüşmektedir Güneşin, yer yüzeyini ve atmosferi homojen ısıtmamasının bir sonucu olarak ortaya çıkan sıcaklık ve basınç farkından dolayı hava akımı oluşur. Bir hava kütlesi mevcut durumundan daha fazla ısınırsa atmosferin yukarısına doğru yükselir ve bu hava kütlesinin yükselmesiyle boşalan yere, aynı hacimdeki soğuk hava kütlesi yerleşir. Bu hava kütlelerinin yer değiştirmelerine rüzgar adı verilmektedir. Diğer bir ifadeyle rüzgar; birbirine komşu bulunan iki basınç bölgesi arasındaki basınç farklarından dolayı meydana gelen ve yüksek basınç merkezinden alçak basınç merkezine doğru hareket eden hava akımıdır. Rüzgarlar yüksek basınç alanlarından alçak basınç alanlarına akarken; dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi, yüzey sürtünmeleri, yerel ısı yayılımı, rüzgar önündeki farklı atmosferik olaylar ve arazinin topografik yapısı gibi nedenlerden dolayı şekillenir. Rüzgarın özellikleri, yerel coğrafi farklılıklar ve yeryüzünün homojen olmayan ısınmasına bağlı olarak, zamansal ve yöresel değişiklik gösterir. Rüzgar hız ve yön olmak üzere iki parametre ile ifade edilir. Rüzgar hızı yükseklikle artar ve teorik gücü de hızının küpü ile orantılı olarak değişir.

  Rüzgar türbinleri, rüzgar enerji santrallerinin ana yapı elemanı olup hareket halindeki havanın kinetik enerjisini öncelikle mekanik enerjiye ve sonrasında elektrik enerjisine dönüştüren makinelerdir. Rüzgar türbinleri dönüş eksenlerinin doğrultusuna göre yatay eksenli veya düşey eksenli olarak imal edilirler. Bu tiplerden en fazla kullanılanı yatay eksenli rüzgar türbinleridir. Yatay eksenli rüzgar türbinleri, dönme eksenleri rüzgar yönüne paralel ve kanatları ise rüzgar yönüne dik vaziyette çalışırlar. Bu tip rüzgar türbinleri bir, iki, üç veya çok kanatlı yapılmaktadır. Yatay eksenli rüzgar türbinleri; rüzgarın kuleyi yalamadan rotora çarpması durumunda ileri yada önden rüzgarlı (up-wind), önce kuleye dokunup sonra rotora gelmesi koşulunda geri yada arkadan rüzgarlı (down-wind) türbin adını alırlar. Düşey eksenli rüzgar türbinlerinin eksenleri rüzgar yönüne dik ve düşey olup kanatları da düşey vaziyettedir. Düşey eksenli rüzgar türbinlerinde rüzgarın esme yönü değiştiği zaman yatay eksenli rüzgar türbinlerinde olduğu gibi herhangi bir pozisyon değiştirmesi olmaz. Elektrik üretim amaçlı şebeke bağlantılı modern rüzgar türbinleri çoğunlukla 3 kanatlı, yatay eksenli ve up-wind türü rüzgar türbinleridir.

  Kaynak: www.eie.gov.tr
 • BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ

  Hızlı bir artış gösteren nüfus ve sanayileşme enerji ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. Enerjinin çevresel kirliliğe yol açmadan sürdürülebilir olarak sağlanabilmesi için kullanılacak kaynakların başında ise biyokütle enerjisi gelmektedir.

  Biyokütle enerjisi tükenmez bir kaynak olması, her yerde elde edilebilmesi, özellikle kırsal alanlar için sosyo-ekonomik gelişmelere yardımcı olması nedeniyle uygun ve önemli bir enerji kaynağı olarak görülmektedir.

  Biyokütle için mısır, buğday gibi özel olarak yetiştirilen bitkiler, otlar, yosunlar, denizdeki algler, hayvan dışkıları, gübre ve sanayi atıkları, evlerden atılan tüm organik çöpler (meyve ve sebze artıkları) kaynak oluşturmaktadır. Petrol, kömür, doğal gaz gibi tükenmekte olan enerji kaynaklarının kısıtlı olması, ayrıca bunların çevre kirliliği oluşturması nedeni ile, biyokütle kullanımı enerji sorununu çözmek için giderek önem kazanmaktadır.

  Kaynak: www.eie.gov.tr
 • HES

  Hidroelektrik santrallar (HES) akan suyun gücünü elektriğe dönüştürürler. Akan su içindeki enerji miktarını suyun akış veya düşüş hızı tayin eder. Büyük bir nehirde akan su büyük miktarda enerji taşımaktadır. Ya da su çok yüksek bir noktadan düşürüldüğünde de yine yüksek miktarda enerji elde edilir. Her iki yolla da kanal yada borular içine alınan su, türbinlere doğru akar, elektrik üretimi için pervane gibi kolları olan türbinlerin dönmesini sağlar. Türbinler jeneratörlere bağlıdır ve mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürürler.

  Türkiye’deki İlk PHES Çalışmaları da Mülga EİE Genel Müdürlüğü tarafından başlatılmıştır. Türk Hükümetinin Talebi üzerine Mülga EİE Genel Müdürlüğü Japonya Hükümetine Türkiye’deki Pik Talebin Karşılanmasında Pompaj Depolamalı HES’lerin Rolünü konu alacak bir Master Plan çalışması için teknik sağlanmıştır. Türkiye Pik Talebinin Karşılanması için Optimal Güç Üretimi (Study on Optimal Power Generation for Peak Demand in Turkey)” Projesi Mülga EİE Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) aracılığı ile görevlendirilen Tokyo Electric Power Company (TEPCO) uzmanları eşliğinde tamamlanmıştır. Çalışmada Türkiye için potansiyel pompaj depolamalı hidroelektrik santral yerleri talebin yoğun olduğu bölgeler, jeolojik, topografik ve çevresel kısıtları da içeren kriterler açısından araştırılmış ve yapılan kademeli eleme sonucunda alt rezervuarları Gökçekaya Barajı ve HES olan Gökçekaya Pompajlı HES (1400 MW) ve Altınkaya Pompajlı HES’in (1800 MW) kavramsal tasarımı yapılmıştır.

  Kaynak: www.eie.gov.tr
ORGANİZASYONLAR
tayced otasad csb tumakuder tap