Monitör & TvCRT (Chatode Ray Tube – Katot Işınlı Tüp) ve LCD (Liquid Cyristal Display) monitörler ve televizyonlar bu kategoriye giren elektronik atıklardır.

LCD (Liquid Cyristal Display) monitörlerde görüntü sıvı kristal diyotlar yardımıyla sağlanmaktadır.
CRT (Chatode Ray Tube – Katot Işınlı Tüp); çeşitli elektronik devrelerle birlikte havası boşaltılmış ve ön yüzeyi binlerce fosfor noktacığından (dot) oluşan koni şeklindeki tüptür.
Dolayısı ile bir CRT ve LCD monitör ve televizyonların atıl duruma geldiğinde doğaya kontrolsüzce bırakılması çevre ve insan sağlığı açısından tehdit oluşturmaktadır.