X-RAY ve MANYETİK FİLM GERİ DÖNÜŞÜMÜ

Akademi Çevre taş baskı filmler gibi tıbbi röntgen filmleri, diş röntgen filmi, litografik filmleri, endüstriyel x-ray filmleri, mikrofilmleri, üretilen hurda filmleri, kuşe kağıtları, gümüş-flakeleri, fotoğrafik filmler, MRI (magnetic resonance imaging; manyetik rezonans görüntüleme), NMRI  (nuclear magnetic resonance imaging; nükleer manyetik rezonans görüntüleme) vb. gümüş kaplama x-ray ve banyo filmlerini toplamaktadır.

Asetat ve polyester tabanlı her iki film türü de geri kazanılabilir. Geri kazanım proses maliyeti, geri kazanım tesisinin bulunduğu noktanın atık filmin bulunduğu yere olan uzaklığına bağlı olarak, nakliye masraflarından ötürü değişiklik arz etmektedir. Eğer atığın bulunduğu yerde bir geri kazanım sağlanamıyor ise gümüş içeriği olmayan türdeki filmler bulundukları yerde, yine geri dönüşümden elde edilen enerji ile uygun yakma tesislerinde yakılarak imha edilmelidir.

Atık fotoğraf kâğıdı genellikle geri kazanılabilir değildir. Birçok türü su emme ve hızlı kuruma özelliği ile işlevlendirilmesi amacı ile çok ince bir polietilen tabaka ile kaplanmıştır, bu durum geri kazanım verimini, işlem süresi ve işlem maliyetinden ötürü ciddi derecede düşürmektedir, bu türdeki filmler diğer türdeki filmlerden ayrılarak değerlendirilmelidir.