Ara Depolama

TEHLİKELİ ATIK ARA DEPOLAMA

Akademi Çevre tehlikeli atık geri kazanım tesisine kartuş ve tonerler, yağ, katran ve diğer tehlikeli maddeler içeren kablolar, tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli atıklarla kontamine olmuş her türden metal, ahşap, cam ve plastikleri kabul ederek atık türüne göre değişiklilik gösteren birtakım proseslere tabi tutarak geri kazanımını gerçekleştirmektedir. Akademi Çevre farklı ara depolama tesislerine kabul edilebilen tüm tehlikeli türden atıkları tesise ara depolama amacı ile kabul etmekte ve belli aralıklarda biriktirilen atık malzemeler geri kazanım ve/veya bertaraf tesislerine iletmektedir.

 

TEHLİKESİZ ATIK ARA DEPOLAMA

Akademi Çevre tesisinde, metal hurdayı ve tehlikesiz türden diğer atıkları parçalamak ve boyutlarını küçültmek suretiyle kalitesini ve yoğunluğunu arttırmak amacıyla hurda metal işleme yapılmaktadır. İşletmeye kabul edilen atıklardan ayrıştırılan hurda metaller; Bakır, bronz, pirinç, alüminyum, kurşun, çinko, demir/çelik, kalay ve diğer karışık metaller gibi türlerine göre ayrılmaktadır. Hurda metal ve tehlikesiz türden diğer atıklar tesiste kalitesine göre sınıflandırılarak gerekirse kırma, parçalama ve presleme gibi işlemlerle zenginleştirilmekte ve boyutları küçültülmektedir.