Metal İşleme

Atık Yönetimi Yönetmeliği Ek 4 listesinde belirtilen her türlü tehlikeli ve tehlikesiz türdeki hurda metaller Akademi Çevre Tesisind uygun prosesler uygulanması adına kabul edilmektedir.

Akademi Çevre tesisinde, metal hurdayı ve tehlikesiz türden diğer atıkları parçalamak ve boyutlarını küçültmek suretiyle kalitesini ve yoğunluğunu arttırmak amacıyla hurda metal işleme yapılmaktadır. Hurda metal ve tehlikesiz türden diğer atıklar tesiste kalitesine göre sınıflandırılarak gerekirse kırma, parçalama ve presleme gibi işlemlerle zenginleştirilmekte ve boyutları küçültülmektedir. Ayrıca tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddeler ile kontamine olmuş metal atıkları da geri kazanım proseslerine tabii tutularak temizlenmekte ve metal işleme alanına alınmaktadır.

Metal Atık Türleri

İşletmeye doğrudan kabul edilen hurda metaller gibi elektronik atıklardan ayrıştırılan metal atıkların da oluşmaktadır. Bu atıklar; Bakır, bronz, pirinç, alüminyum, kurşun, çinko, demir/çelik, kalay ve diğer karışık metaller gibi türlerine göre ayrılmaktadır. Sınıflandırılan metal atıkları geri dönüşümü sağlanmak adına döküm ergitme tesislerine gönderilmektedir.