Hakkımızda


Misyon ve Vizyon
Tarihçe

Akademi Çevre, İstanbul-Tuzla’ da yüksek kapasiteli geniş alan üzerine kurulu tesisinde, kendi "çevre birimi" ni bünyesinde barındıran ve konusunda uzman kadrosuyla atık üreticilerine "Entegre Atık Yönetimi Hizmeti" sunmaktadır. Yüzlerce farklı EWC kodu ile tesisine atık kabul edebilen Akademi Çevre, tehlikeli ve tehlikesiz türden bir çok atığın toplanmasını, ayrıştırılmasını, geçici depolamasını, ara depolamasını, arındırılması, işlenmesini ve geri kazanımını; çevre mevzuatı, ilgili yönetmelikler, genelgeler, tebliğler ve her türden yasal düzenlemelere göre uygun bir şekilde yapmaktadır.

Firmamız; her türden kalite, iş güvenliği, veri güvenliği ve çevre standardizasyonları ile entegre edilmiş olup, tüm hizmetlerini kurumsal altyapısı ile sürdürmektedir. Atıklar, Akademi Çevre bünyesinde bulunan taşıma lisansına sahip uygun araçlar ve lisanslı, eğitimli sürücüler vasıtasıyla teslim alınmaktadır. 


Misyon ve Vizyon
Misyon & Vizyonumuz

Çevre, kalite, gizli malzemenin imhası, bilgi güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği bilinci ile bilimsel gelişmeler ve yasal mevzuatların yeniliklerini takip ederek, yerel yönetimler ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile işbirliği içerisinde tanıtım, eğitim ve bilgilendirme çalışmalarıyla, kaynağında ayrı toplama, ayırma, ara depolama, geri kazanım ve geri dönüşüm uygulamalarının yaygınlaştırılarak, çevre koruma bilincinin arttırılmasına katkıda bulunmak

 

Atık sektörünün önde gelen kuruluşlarından biri olabilmek için, yönetim sistemlerimizi yaygın ve etkin bir biçimde kullanarak;

 • Atıkların rafineri işlemlerinde dünyanın önde gelen üç kuruluşundan biri olmak,
   
 • Geri dönüşüm ve bertaraf teknolojilerimizde dünya pazarında önemli bir "marka" olmak.

Kalite & Çevre Politikası

Akademi Çevre, tehlikeli ve tehlikesiz atık geri kazanımı, tehlikeli atık ara depolama, tehlikesiz atık toplama-ayırma, ambalaj atığı toplama, ayırma ve geri kazanımı, atık elektrikli ve elektronik eşya işleme, hurda metal işleme, pcb arındırma, atık imkanları ile doğaya zararlı etkilerini en aza indirerek, yurt içi ve yurt dışı tüm operasyonları gerçekleştiren ve kaliteden ödün vermeden, ulusal ve uluslararası yasalar gözetilerek, ekonomik çözümlerle sürekli iyileşme düşüncesi içerisinde farklılık yaratan, edindiği bilgiyi paylaşan, istikrarlı, güvenilir ve müşterilerine her süreçte en iyi hizmeti sunan bir politikayı benimsemiştir.

İş Sağlığı & Güvenliği Politikası

Akademi Çevre Danışmanlık Hiz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak benimsemiş olduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, insana ve içinde yaşadığı çevreye duyulan saygıya dayanmaktadır. Akademi Çevre Danışmanlık Hiz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti’nin faaliyet gösterdiği her alanda İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) birinci öncelik olup, "sağlığını koru, işini koru" sloganı ile bu anlayışını ifade eder. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı temin etmek üzere, herkes kendi yetki sınırları içinde gerekeni yapmakla yükümlüdür. En önemli hedeflerimizden biri de, tüm çalışanlarımızı ve içinde bulunduğumuz çevreyi işkolumuzun olası risklerine karşı korumaktır.

Bilgi Güvenliği Politikası

Kurumumuzun tüm iş süreç dökümanları elektronik ortama aktarılmakta ve saklanmaktadır. Dolayısı ile tüm bu süreçlerin güvenliği ISO 27001 standardı uygulanarak sağlanmaktadır.

Akademi Çevre A.Ş ve çalışanları olarak amacımız, ISO 27001 standardının gereklerini yerine getirerek iş süreçlerimizdeki her türlü bilgi varlığımızın gizliliğini sağlamak, bütünlüğünü yetkisiz değişimlerden korumak, yetkiler dahilinde kullanılabilirliğini ve erişimini sağlamaktır.

Akademi Çevre A.Ş ve çalışanları olarak hedefimiz;

 • Kurumumuzun ve müşterilerimizin güvenilirliğini ve imajını korumak
   
 • Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve üçüncü taraflar (iş ortakları, müşteriler, tedarikçiler) ile yapılan sözleşmelere uymak, tüm süreçler boyunca kontrolünü sağlamak
   
 • Oluşabilecek riskleri belirlemek ve sistematik olarak yönetmek
   
 • Hedeflerimize ulaşmamızda bize yardımcı olacak her türlü eğitim ve teknik desteğin alınmasını gerçekleştirmek