Sıkça Sorulan Sorular »  Ambalajlamayı Nasıl Yapacağım?

16 Mayıs 2017

Atığın cinsine, nem muhtevasına, pH değerine ve özel diğer durumlarına gore farklı paketleme ambalajlama yapmak gerekir.

Kontamine Atıklar: Bu tip atıklar dökme olarak sızdırmaz damperli araçlarla gönderilmelidir. Ancak, sevk edilecek atığın miktarına bağlı olarak, palet üzerinde olmak koşuluyla naylon torbalarda, 200 lt’lik standart varillerde üzerleri kapatılmak suretiyle gönderilebilir.

Farmasotik (ilaç) Atıklar: Bu tip atıklar, kendi orijinal ambalajlarında koliler içerisinde dökme olarak damperli kamyon ile gönderilebileceği gibi, koliler palet üzerine istiflenerek yatay ve dikey bantlarla sabitlenmek suretiyle kasalı kamyon ile de gönderilebilir.

Gres Yağı: Dolu ağırlığı maksimum 30 kg. olacak şekalet üzerine yerleştirilmek kaydıyla varil, big bag torba veya katı atık konteyneri içerisinde sevk edilmelidir. Konteyner; hacimce minimum 1 m3, ağırlıkça maksimum 1,5 ton kapasiteli olmalı ve forklift ile taşıma ve boşaltma işlemlerinin yapılmasına elverişli olmalıdır.

Faks- Printer Kartuşu: Palet üzerinde olmak koşuilde sağlam ve sızdırmaz plastik torbalar içerisinde olmak üzere, metal varil veya katı atık konteynerlerine koyularak gönderilmelidir. Sevk edilen toplam atık miktarı 3 ton ve üzerinde ise, torbalar damperli kamyona yüklenerek gönderilmelidir.

Boya / Fosfat Çamuru: Maksimum 25 kg. olacak şekilde naylon torba veya çuvallara doldurularak pluyla naylon torbalarda veya 200 lt’lik varillerde gönderilmelidir.

Yanabilir Sıvı, Sulu Sıvı, Özel Sıvı: Bu tip sıvı atıklar maksimum %90 dolulukta olmak üzere 200 lt’lik tıkaç kapaklı saç varillerde (kapakları kapalı) paletlenerek veya hacimce minimum 1 m3, ağırlıkça maksimum 1,5 tonluk konteynerler ile gönderilmelidir. (Örnek: 1 tonluk IBC tanklar) Ayrıca söz konusu konteynerler forklift ile boşaltma ve taşımaya uygun olmalıdır.

Floresan: Floresan lambalar (uzun tip) orijinal ambalajları ile kırılmayacak şekilde ambalajlanmış olarak sandık veya plastik fıçılarda strafor, köpük malzeme vs. ile desteklenerek gönderilmelidir. Fıçılar palet üzerinde olmalı ve streç bantlarla sabitlenmelidir. Yuvarlak tip veya ampul türü olanlar ise plastik varillerde gönderilmelidir.

Pil: Sağlam ve sızdırmaz plastik fıçılarda gönderilmelidir. Fıçılar palet üzerine sabitlenmelidir.

Kontamine Varil: Variller, palet üzerine devrilmeyecek şekilde tek sıra halinde sabitlenerek gönderilmelidir. İki sıra yüklenmesi durumunda iki varil arasına palet yerleştirilmelidir. Varil içerisindeki atıklar tamamen boşaltılmalıdır.

Laboratuar Kimyasalları ve Fıçı Atıklar: Dolu ağırlığı maksimum 30 kg. olacak şekilde kapaklı ve kesin sızdırmaz plastik veya atığın özelliğine göre kraft fıçılarda, palet üzerinde streç bantlarla sabitlenerek gönderilmelidir. Fıçıların ağızları kapalı ve maksimum atık doldurma kapasitesi, toplam hacminin %90’ı olmalıdır. Aynı fıçı içerisine birbirleriyle reaksiyona girecek atıklar konulmamalıdır. Variller araca palet üzerinde tek sıra olacak şekilde yüklenmeli, iki sıra yüklenmesi durumunda ise iki varil arasına palet yerleştirilmelidir. Her bir fıçı ayrıca etiketlenmelidir.

Asbestli İzolasyon Malz. vb. Tozlu Atıklar (Depolama): Bu atıklar, ağzı sıkıca kapalı sağlam ve sızdırmaz çuvallarda toplanıp lisanslı damperli kamyon ile gönderilmelidir.

Tehlikeli Arıtma Çamuru (Depolama): Atıklar konteynerlerde (min. 1m3) veya içerisine naylon torba geçirilmiş klapeli kapaklı metal fıçılarda gönderilmelidir. Konteynır, ağırlıkça max. 1,5 ton kapasiteli olamalı ve forklift ile indirme /boşaltma yapılabilmelidir. Dökme gönderilecek arıtma çamurları ise damperli kamyon ile gönderilmelidir. Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre düzenli depolama sahalarında bertaraf edilecek atıkların nem oranı %65’in altında olmalıdır.
 


430 defa görüntülendi.