Sıkça Sorulan Sorular »  Elektronik Atığım Var Ne Yapmalıyım?

16 Mayıs 2017

Elektronik kaynaklı atıklarda genel ilkeler nelerdir?
Elektrikli ve elektronik eşyalarda bazı zararlı maddelerin kullanımının sınırlandırılmasına dair yönetmeliğindeki MADDE 5 e göre Elektrikli ve elektronik eşyalarda bazı zararlı maddelerin kullanımının sınırlandırılmasına ilişkin ilkeler şunlardır:

 • İthal veya imal yoluyla piyasaya sürülen elektrikli ve elektronik eşyalarda kurşun (Pb), cıva (Hg), artı altı değerlikli krom (Cr6+), polibromürlü bifeniller (PBB) ve polibromürlü difenil eterler (PBDE) ile kadmiyumun (Cd) bulunması yasaktır.
 • Teknik ve ekonomik yapılabilirlik esas olmak üzere, uluslararası gelişmelere bağlı olarak üreticiler, elektrikli ve elektronik eşyaların üretim, ürün temini, ürün geliştirme, AR-GE ve tasarım faaliyetlerinde bu Yönetmelik kapsamındaki zararlı maddelerin kullanımından kaçınmak veya yerlerine daha güvenli alternatif maddeleri kullanmak için gerekli çalışmaları yapar. Bu çalışmaların sonuçları her yıl Bakanlıkça değerlendirilir.

Atık Elektrikli ve elektronik eşyalarda Üreticilerin yükümlülükleri neleridir?
Elektrikli ve elektronik eşyalarda bazı zararlı maddelerin kullanımının sınırlandırılmasına dair yönetmeliğindeki MADDE 7 e göre Üreticiler;

 • Piyasaya sürdükleri elektrikli ve elektronik eşyalarda 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine uymakla,
 • Piyasaya sürdükleri ürünlerin bu Yönetmelikte belirtilen teknik kriterleri sağladığını gösteren bilgi ve belgeleri ürünün piyasaya sunuluşundan itibaren beş yıl süreyle muhafaza etmekle,
 • Her yıl Şubat ayı sonuna kadar EK-3’te yer alan uygunluk beyan formunu doldurarak Bakanlığa vermekle,
 • İthal edilecek elektrikli ve elektronik eşyalar için 8 inci maddeye uymakla,
 • Ürün bilgisi açıklamalarında "EEE Yönetmeliğine Uygundur." ibaresine yer vermekle yükümlüdür.

Elektrikli ve elektronik eşya kategorileri nelerdir?

 • Büyük ev eşyaları
 • Küçük ev aletleri
 • Bilişim ve telekomünikasyon ekipmanları
 • Tüketici ekipmanları
 • Aydınlatma ekipmanları
 • Elektrikli ve elektronik aletler (büyük ve sabit sanayi aletleri hariç olmak üzere)
 • Oyuncaklar, eğlence ve spor aletleri
 • Tıbbî cihazlar (*)
 • İzleme ve kontrol aletleri(*)
 • Otomatlar
   

439 defa görüntülendi.