Sıkça Sorulan Sorular »  Geri Dönüşüm Prosesi Nasıl Işlemektedir?

17 Nisan 2017
Geri dönüşüm prosesi nasıl işlemektedir?

Geri dönüşüm, kullanım ömrünü tamamlamış ya da demode olmuş her türden geri dönüştürülebilir eşyaların, uygun geri dönüşüm yöntemlerinin kullanılması ile hammadde olarak tekrar üretim proseslerine katılmasıdır. Geri kazanımdan farkı, atıkların özelliklerinden yararlanılarak içindeki bileşenlerin fiziksel, kimyasal veya biyokimyasal yöntemlerle başka ürünlere veya enerjiye çevrilmesinin söz konusu olmamasıdır. Geri dönüştürülebilir türdeki atıkların kaynağında ayrılarak diğer türdeki atıklarla karışmasının engellenmesi geri dönüşüm maliyetini ciddi ölçüde düşürür ve atığın değerini arttırır.

Kaynağında ayrı toplanması kontrol dışı olduğu durumlarda, e-atığın bırakıldıkları/atıldıkları alanlardan uygun şartlarda toplanarak, geri dönüştürüldüklerinde sahip olacakları ekonomik değer sıralamasına göre elleçleme veya mekanik sistemler ile, söküm, kırma, parçalama, ayırma işlemleri gerçekleştirilir.

Farklı türden malzemelerin birbirinden ayrılmasının ardından kalite, sevkiyat önceliği, çevreye verdikleri zararlar, ekonomik ve yasal kabul edilebilirlik ölçüleri gibi özellikler göz önünde bulundurularak sınıflandırma işlemi gerçekleştirilir. Bu işlemden sonraki adım "geri kazanım" prosesi için elde edilen malzemelerin hammadde olarak kullanılmasıdır. Metal ve plastik gibi, ayrıştırma işleminin ardından hiçbir geri kazanım prosesine tabi tutulmadan yeniden kullanılma durumu söz konusu olan atıklar da elde edilebilinir. Buradan anlaşıldığı üzere, geri dönüşüm işlemi, geri kazanım ve tekrar kullanım için kaynak oluşturma prosesidir.

Altyapı ve ilk yatırım maliyeti yüksek olmasına rağmen geri dönüşüm prosesinin teknoloji ile buluşmasının ardından tesislere ait verim oldukça artmış ve yeni teknolojiler için gelişim yolu açılmıştır.

Geri dönüşümün elleçleme yerine;

 • Hurda kablo kırma, soyma ve ayırma sistemleri,
   
 • Otomobil lastikleri geri dönüşüm sistemleri,
   
 • Hurda metal kırma, parçalama, öğütme, ayırma sistemleri,
   
 • Hurda plastik kırma, ayrıma balyalama sistemleri,
   
 • Talaş biriketleme makineleri,
   
 • Balyalama makineleri.
   

Hurda basılı devre kartı kırma, parçalama, öğütme ve ayırma sistemleri vb. mekanik, elektronik ve otomasyon sistemler ile gerçekleştirilmesinin avantajları aşağıdaki gibidir;

 • Zaman kaybını önler,
   
 • Personel ihtiyacını azaltır,
   
 • Üretilen hammadde miktarını ve dolayısıyla tesis kapasitesini arttırır,
   
 • İş sağlığı ve işçi güvenliği risklerini düşürür,
   
 • Atığı zenginleştirerek kalitesini yükseltir. 

746 defa görüntülendi.