Sıkça Sorulan Sorular »  Tehlikeli Atığımı Biriktirebilir Miyim? Ne Kadar Süre Depolama Yapabilirim?

16 Mayıs 2017

Tehlikeli atıklar tesis içinde geçici depolanabilmektedir.

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nin 9. maddesinin c fıkrasında belirtildiği üzere Valilikten izin almak gerekmektedir. Şayet üretici ayda bin kilograma (1 ton/ay) kadar atık üretiyorsa ve biriktirilen atık miktarı altı bin kilogramı geçmiyorsa “valilikten izin almaksızın” atıklarını arazisinde en fazla yüz seksen gün geçici depolayabilir. Bu durumda herhangi bir tehlike halinde arazide önlem alabilmek için en az bir kişiyi görevlendirmekle ve bu kişinin iletişim bilgilerini valiliğe bildirmekle mükelleftir.
 


404 defa görüntülendi.