Sıkça Sorulan Sorular »  Tehlikeli Atık Beyan Sistemi (TABS) Nedir, Nasıl çalışır?

16 Mayıs 2017

Tehlikeli Atık Beyan Formu doldurulması zorunlu mudur?

Evet, zorunludur. Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (TAKY) Madde 9 – (g) bendi uyarınca Atık Üreticisi “(Ek 8) de yer alan atık beyan formunu her yıl ocak ayında bir önceki yıla ait bilgileri doldurmak, iki ay içinde Valiliğe göndermek ve (EK 7) de yer alan atık tanımlama kodunu kullanmakla ve bir yıl boyunca bir nüshasını saklamakla” yükümlüdür. TAKY Ek -7’de bulunan Atık Listesi Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliği EK-4’ü olarak değiştirilmiştir.

Tehlikeli atık bildirimleri TAKY Ek-8 doldurularak mı yoksa Tehlikeli Atık Beyan Sistemi (TABS) kullanılarak mı yapılacak?

Atık üreticisi 2009 yılı tehlikeli atık beyanlarını internet üzerinden Tehlikeli Atık Beyan Sistemi (TABS) kullanılarak yapacak olup, tehlikeli atıklara ilişkin başka bir form doldurulmayacaktır.

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (TAKY) Ek 8- Atık Beyan Formu değiştirildi mi?

Evet, değiştirildi. “LIFE TCY/TR/000292 Türkiye’de Sanayiden Kaynaklanan Tehlikeli Atıkların Yönetiminin İyileştirilmesi” projesi kapsamında internet üzerinden online olarak giriş yapılmasını sağlayan Tehlikeli Atık Beyan Sistemi (TABS) hazırlanmış olup, içerik olarak TAKY Ek-8’e uygun olarak düzenlenmiş halidir.

Tehlikeli Atık Beyanları için TABS ne zaman kullanıma açılacak?

Tehlikeli atık bildirimleri için sistem heryılın Ocak ayında kullanıma açılacak olup, Mart ayının sonuna kadar (3 ay süre ile) açık tutulacaktır.

Doldurulan formlar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne posta ile gönderilecek mi?

Hayır, gönderilmeyecek. Sistem girişleri Bakanlığımız ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerince anında görüntülenebildiği için posta yolu ile herhangi bir belge gönderilmesi gerekmemektedir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri sisteme giriş yapan veya 3 aylık süre sonunda hala giriş yapmayan firmaları sistem üzerinden takip edebilmektedirler. Ancak, atık üreticisi beyan işlemini bitirdikten sonra “beyan bilgilerini” yazdırmak ve bu belgeyi bir yıl süre ile saklamak zorundadır. Bakanlığımızca yapılacak denetimlerde bu nüsha ibraz edilmek zorundadır.

Tehlikeli Atık Beyan Sistemine süresi içinde giriş yapılmaz ise cezai işlem yapılacak mı?

Evet, yapılacak. Tesisin faaliyeti sonucu ortaya çıkan ve Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Ek-4’de verilen atık listesinde 6’lı kod bazında yıldızla işaretlenmiş olan atıklardan (A) kodu ile işaretlenmiş atıklar doğrudan, (M) kodu ile işaretlenmiş atıklar için ise analiz sonucuna göre tehlikeli atık olduğu belirlenen atıkların beyan edilmesi zorunludur.

Bu doğrultuda prosesten kaynaklanan atıklara ilişkin bilgilerin tehlikeli atık üreticisi firmalarca girişinin yapılmadığının tespit edilmesi halinde 2872 sayılı Çevre Kanununun 20. maddesi (g) bendi gereği bildirim ve bilgi verme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle cezai işlem uygulanacaktır.

Beyan edilmeyen atıkların prosesten kaynaklanmaması durumunda firma sisteme giriş yapmaları doğrultusunda uyarılacak ve giriş yapması sağlanacaktır.

Atık Üreticisi Tehlikeli Atık Beyan Sistemi (TABS)’ne nasıl giriş yapacak?

Tehlikeli Atık Üreticilerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerince verilen Kullanıcı Adı ve Parola kullanılarak http://cevre.cob.gov.tr adresi giriş yapılabilecektir.

Kullanıcı adı ve Parolası bulunmayan firmalar ne yapacak?

Kullanıcı adı ve Parolası bulunmayan firmalar bağlı bulundukları ildeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden kendilerine ait kullanıcı adı ve parolayı alabilirler. Parola talebi için http://cevre.cob.gov.tr adresinden kayıt başlangıcı bölümü doldurularak, başvuru Formunun bir çıktısı alınıp Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvuru yapılır.İl Müdürlüğünün Başvuruyu onaylamasına müteakip sisteme bildirilen mail adresine kullanıcı adı ve parola otomatik olarak gelir. Daha önceki yıllarda Bakanlığımız herhangi bir sistemine kayıt yaptıran işletmeler yeni bir uygulama için kayıt başlangıcı bölümünden giriş yapmaz. Yazılı bir dilekçe ile yeni kayıt yaptırmak istedikleri sistemi İl Müdürlüğüne bildirmek sureti ile sistem kullanıma İl Müdürlüğü tarafından açılacaktır. İl sınırları içinde faaliyet gösteren her tesis ayrı ayrı Kullanıcı adı ve Parola alacaktır.

Tıbbi atıklar için bu sistem kullanılacak mı?

Hastanelerden kaynaklanan Tehlikeli Atıklar 180106, 180108, 180110, 180205, 180207 kodları ile belirlenmiş olup, bu kodlar haricinde atıkların beyanı yapılmayacaktır.

Hastanelerden kaynaklanan 180101, 180102,180103,180201, 180202 kodlu atıklar Tıbbi Atık olup, belediyelerce toplanması ve bertaraf etmeleri gerekmektedir. Bu kodlu atıkların Beyan Sistemine girişi yapılmayacaktır.

Atık Pil ve Akümülatör için bu sistem kullanılacak mı?

Evet, kullanılacak.( Akü satış noktaları ve atık akü geçici depolama alanları hariç)

Bitkisel Atık Yağlar bu sistemde beyan edilecek mi?

Hayır, edilmeyecek.

Atık Madeni Yağlar bu sistemde beyan edilecek mi?

Evet, edilecek.

Aynı adreste bulunan aynı işyerine birden fazla kullanıcı adı ve parola tahsisi edilmiş ise ne yapılacak?

Yeni sistemde oluşturulan güvenlik işlemleri sayesinde aynı Tesis için birden fazla Parola üretmek mümkün değildir. Üretilen her yeni parola bir öncekinin yerini almaktadır.

Tehlikeli atığım yok diyenler firmalar da sisteme giriş yapacaklar mı?

Tehlikeli atığım yok diyen firmalar giriş yapacak, sadece firma bilgileri kısmı doldurulacaktır.

İşyeri kapatılmış veya geçici süre ile faaliyeti durdurulmuş olan firmaların da sisteme giriş yapılması gerekiyor mu?

Yıl içerisinde bir süre çalışmış, kapatılmış veya faaliyeti bir süreliğine durdurulmuş olan firmalar, Çalışmış olduğu yıla ait tehlikeli atıkları var ise beyan etmek zorundadır.
 


1369 defa görüntülendi.