Sıkça Sorulan Sorular »  Ulusal Atık Taşıma Formu (UATF) Nasıl Doldurulur?

17 Nisan 2017
Ulusal atık taşıma formu (UATF) nasıl doldurulur?

Elektrikli-elektronik atık sınıfında yer alan atıklar valilikten alınacak taşıma lisansı ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan alınacak yetki belgesi ile taşınmalıdır. Lisans taşıyıcı firma ve araç için ayrı ayrı verilmektedir. Akademi Çevre tüm taşımaları lisanslı araçlar ile gerçekleştirmektedir.
Atıkların taşınması esnasında kısaca UATF olarak "Ulusal Atık Taşıma Formu" düzenlenir. Bu form 6 nüsha olup 4 farklı renkte düzenlenmiştir. UATF' nin doldurulmasını 3 taraf gerçekleştirir; atık üreticisi, atık taşıyıcısı ve atık kabul eden tesis.

Yeşil Nüsha

1 adettir. Atığı üreten firma UATF' yi doldurmaya başlayan taraftır. Formun 1. bölümüne (en üst bölüm) firmaya ve atığa ait bilgiler doldurulduktan sonra yetkili kişi tarafından imzalanarak atık taşıma firmasına teslim edilir. Önceleri Valilik adına İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü' ne gönderilmekte olan bu nüsha günümüzde uygulamada atığı üreten firmada saklanmaktadır.

Beyaz Nüsha

Atığın üreten tarafından taşıyıcıya teslim edilmesi ile taşıyıcı bir nevi atığın sorumlusu konumuna geçmektedir. Bu sorumluluğunu atık taşıma firmasına ve lisans numaralarına ait bilgilerin formun 2. bölümüne (orta bölüm) doldurulması ve imzalanması ile başlatan taşıyıcı, kabul ettiği atığın muhteviyatı, miktarı ve aracın bu atık türüne olan uygunluğu şartlarını göz önünde bulundurulduğunda doğabilecek her türlü çevre sorunlarında direkt muhatap olmaktadır. 6 nüsha içerisinde 2 nüsha olarak bulunan beyaz renkli formun 1 adedi taşıyıcıda saklanmak üzere kalır iken diğer nüsha taşımanın tamamlanmasının ardından yine taşıyıcı tarafından atık üreticisine teslim edilir.

Mavi Nüsha

Atık, taşıyıcısı tarafından geri dönüşüm, geri kazanım veya bertaraf tesislerine iletilir. UATF' nin doldurulma işlemi atığı teslim alan kuruluşun formun 3. bölümüne (formun en alt bölümü) kuruluşa ve yetki belgesine ait bilgileri yazması ve yetkili kişi tarafından imzalanmasının ardından tamamlanmış olur. 6 nüshalık UATF' de 2 adet mavi nüsha mevcuttur. Mavi nüshalardan 1 adedi atığı teslim alan tarafından muhafaza edilirken diğer nüsha yine atığı teslim alan tarafından T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı' na aylık olarak yapılan kütle&balans bildirim tabloları ve beyanları ile birlikte gönderilmektedir.

Pembe Nüsha

Pembe nüsha atık teslim alan firma tarafından atığı üreten kurum ya da kuruluşa taşımanın tamamlanmasının ardından teslim edilir.


1013 defa görüntülendi.