Ambalaj Atığı

KAĞIT/KARTON

PLASTİK

NAYLON

PALET

 

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gereğince;

Ambalaj: Hammaddeden işlenmiş ürüne kadar, bir ürünün üreticiden kullanıcıya veya tüketiciye ulaştırılması aşamasında, taşınması, korunması, saklanması ve satışa sunulması için kullanılan herhangi bir malzemeden yapılmış Ek-1’ de yer alan Ambalaj Tanımına İlişkin Açıklayıcı Örneklerde belirtilenler ile geri dönüşsüz olanlar da dâhil tüm ürünleri,

Ambalaj Atığı: Üretim artıkları hariç, ürünlerin veya herhangi bir malzemenin tüketiciye ya da nihai kullanıcıya ulaştırılması aşamasında ürünün sunumu için kullanılan ve ürünün kullanılmasından sonra oluşan kullanım ömrü dolmuş tekrar kullanılabilir ambalajlar da dâhil çevreye atılan veya bırakılan satış, ikincil ve nakliye ambalajlarının atıklarını ifade etmektedir.

Akademi Çevre, sahip olduğu ambalaj atığı toplama ayırma ve geri kazanım lisansı ile her türden ambalajın toplanması, ayrıştırılması ve proses sonucu geri kazanılmasını gerçekleştirmektedir.

Akademi Çevre tesisine gelen ambalaj sınıftaki atıklar; tesiste türlerine sınıflandırılarak kırma, parçalama ve presleme gibi işlemlerle boyutları küçültülmektedir. Ayrı ayrı sınıflandırılan ve / veya hammadde haline getirilen tehlikesiz türden ambalaj atıkları; yeniden üretime dahil edilmek üzere üretim tesislerine hazırlanmaktadır.

Örneğin plasik ambalajlar farklı tür ambalajlardan elleçleme yöntemi ile ayrıştırılarak plastik kırma ünitelerinde çeşitli ebatlarda granür haline getirilerek üretime hazır hale gelmektedir.

Ambalaj Türleri;

  1. Kağıt/Karton
  2. Plastik
  3. Naylon
  4. Palet