Elektronik Atık

PC KARTI

MONİTÖR VE TV

ELEKTRİK MOTORU

ELEKTRİK SAYACI

KLİMA

SERVER

ELEKTRİK PANOSU

DİĞER ELEKTRONİKLER

 

İçinden elektrik geçen ürünlerin kullanım ömrü dolduğu andaki bütün bileşenleri, unsurları ve ihtiva ettiği sarf malzemelere Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya (AEEE) denmektedir.
Her türden kullanım ömrünü tamamlamış atık elektrikli elektronik eşyalar normal kullanımları süresince içerdikleri radyoaktif maddeler, pigmentli tozlar, halojenli bileşikler, ağır metaller ve diğer metaller gibi toksik maddelerin etkileri açısından herhangi bir zararı yok iken, atık olarak kontrolsüz bir şekilde çevreye bırakıldıklarında çevre ve insan sağlığına ciddi ölçüde zarar verebilecek konuma geçerler.

Elektronik atığa ilişkin örnekler;

  1. Sunucular
  2. PC Kasası
  3. Monitör ve TV
  4. Sabit diskler, Depolama üniteleri
  5. Elektrik Motoru
  6. Elektrik Sayacı
  7. Klima
  8. Elektrik Panosu
  9. Diğer Elektronikler

Elektronik Atıklar Hakkında

Büyük Beyaz Eşyalar, Buzdolabı ve Soğutucular, Bilişim ve Telekomünikasyon Ekipmanları, Televizyon ve Monitörler, Aydınlatma Ekipmanları ve Küçük Beyaz Eşyalar olarak kategorilerine ayrılmaktadır.

Avrupa Birliğinin; 2002/95/EC sayılı Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına İlişkin Direktif, 2002/96/EC sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya Direktifi ile hızla artan elektrikli ve elektronik eşyalardan kaynaklı atıkları çözümlemek ve elektronik atıkların hiyerarşisine göre geri kazanımının artırılması / bertarafının azaltılması, üreticilerin geri toplama ve elektronik atıkların geri kazanımından sorumlu olmaları amaçlanmıştır. Akademi Çevre, elektronik atık tamamında %98 üzerinde oranla geri kazanım sağlamakta olup, elektrik-elektronik sektörünün öncü üretici ve ithalatçı firmaları ile AEEE geri kazanımını yönetmelik gereklilikleri doğrultusunda gerçekleştirmektedir.

Büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile protokoller imzalayarak belediyeler sınırları içerisindeki hanelerde oluşan elektronik atıkların uygun koşullarda toplanması için bilinçlendirme çalışmaları yapmakta olan Akademi Çevre, toplanan elektronik atıkları geri dönüşüme kazandırmaktadır.

Akademi Çevre, ilk öğretim ve orta öğretim seviyesinde okullarda elektronik atıkların uygun koşullarda toplanıp işlenmemesi durumlarında ortaya çıkardıkları tehlikeler ve elektronik atıkların neden geri dönüşüm tesislerine gönderilmesi gerektiği gibi konularda eğitimler düzenlemekte, elektronik atık toplama kampanyaları düzenlemekte, öğrencileri Akademi Çevre Entegre Atık Yönetim Tesisinde bilinçlendirmeyi artırmak amacı ile İş Sağlığı ve Güvenliği kriterlerince ağırlamaktadır.