Hurda Metal

DEMİR PARÇA

DEMİR TALAŞ

PİK TALAŞI

ALÜMİNYUM KÜTÜK

ALÜMİNYUM PARÇA

ALÜMİNYUM CÜRUF

ALÜMİNYUM TALAŞ/BRİKET

BAKIR

BAKIR TALAŞ

PİRİNÇ

KROM

PETEK

EKOVAT

 

Atık Yönetimi Yönetmeliği Ek 4 listesinde belirtilen her türlü tehlikeli ve tehlikesiz türdeki hurda metaller Akademi Çevre Tesisind uygun prosesler uygulanması adına kabul edilmektedir.
Akademi Çevre tesisinde, metal hurdayı ve tehlikesiz türden diğer atıkları parçalamak ve boyutlarını küçültmek suretiyle kalitesini ve yoğunluğunu arttırmak amacıyla hurda metal işleme yapılmaktadır. Hurda metal ve tehlikesiz türden diğer atıklar tesiste kalitesine göre sınıflandırılarak gerekirse kırma, parçalama ve presleme gibi işlemlerle zenginleştirilmekte ve boyutları küçültülmektedir. Ayrıca tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddeler ile kontamine olmuş metal atıkları da geri kazanım proseslerine tabii tutularak temizlenmekte ve metal işleme alanına alınmaktadır.

Örnekler;

 1. Bakır
 2. Bakır Talaş
 3. Pirinç
 4. Krom
 5. Petek
 6. Ekovat
 7. Demir Parça
 8. Demir Talaş
 9. Pik Talaşı
 10. Alüminyum Kütük
 11. Alüminyum Parça
 12. Alüminyum Cüruf
 13. Alüminyum Talaş/Briket

Metal Atık Türleri

İşletmeye doğrudan kabul edilen hurda metaller gibi elektronik ayrıştırılan metal atıkların da oluşmaktadır. Bu atıklar; Bakır, bronz, pirinç, alüminyum, kurşun, çinko, demir/çelik, kalay ve diğer karışık metaller gibi türlerine göre ayrılmaktadır. Sınıflandırılan metal atıkları geri dönüşümü sağlanmak adına döküm ergitme tesislerine gönderilmektedir.