Ömrünü Tamamlamış Lastik

ARAÇ LASTİĞİ

İŞ MAKİNESİ LASTİĞİ

 

ÖTL

“Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği” ne göre, yenileme pazarına lastik satan her üretici/ithalatçı, o yılı takip eden sene  piyasaya sattığı miktarın, seneler bazında artan bir oranını toplayarak geri kazandırmak zorundadır. Türkiye’de %30 ile başlayan kota yükümlülüğü bu gün itibarıyla %80’e ulaşmış olup bu miktar sınırdır. Çünkü Yenileme pazarına satılan bir lastik, ÖTL olduğu zaman %20’lik kısmı aşınmaya uğramıştır.

Yönetmelik, bisiklet ve dolgu lastikleri hariç, ömrünü tamamlamış diğer tüm lastikleri kapsar. ÖTL’lerin diğer atıklardan ayrı olarak toplanması, taşınması, geçici depolanması, geri kazanılması, bertarafı, ithalatı, ihracatı ile transit geçişi gibi hususları düzenler.

Türkiye’de ÖTL yönetimi “Üretici Sorumluluğu” çerçevesinde yürütülmektedir.

Lastikler araç altından söküldükten sonra “kullanılmış lastik” yada “ömrünü tamamlamış lastik” olurlar. Lastiklerin diş derinliği belirli bir milimetreye (binek araç lastikleri için 1.6 mm’dir.) düştüğü zaman lastiklerin araç altında kullanımı tehlikelidir. Fakat bazı lastikler araç altından söküldükten sonra, kaplanarak yeniden araç altında kullanıma uygun hale getirilebilir. (Özellikle otobüs-kamyon lastikleri kaplanabilmektedir.)

Örnekler;

  1. Araç Lastiği
  2. İş Makinası Lastiği