Hakkımızda

TARİHÇE

2005 yılında Gürültü ve Ses Ölçümleri ile faaliyetlerine başlayan Akademi Çevre A.Ş., 2009 yılında faaliyet alanını değiştirerek Geri Dönüşüm sektörüne geçiş yaptı ve aynı yıl Elektronik Atık İşleme lisansını aldı. 2011 yılına gelindiğinde ise Entegre bir tesis kurarak tesis alt yapısını güçlendirdi ve 2014 yılında tüm yetkilendirme süreçlerini tamamlayarak kurumsal firmalara Toplam Atık Yönetimi Hizmeti vermeye başladı. Sektördeki gelişmenin etkisi ile uzun vadeli stratejik büyüme hedeflerini gerçekleştirmek adına, 2015 yılında lisans kapsamını ve faaliyet alanlarını artırdı.

2018 yılına gelindiğinde ise Trakya, Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ve yurtdışındaki yatırımlarına başlamış olup,  Tuzla’daki Türkiye’nin en büyük entegre atık yönetimi tesisindeki yatırımlarını tamamlayarak ulusal ve uluslararası hizmetlerine hız kesmeden devam etmektedir.

HAKKIMIZDA

Akademi Çevre merkezi İstanbul-Tuzla’ da olan, geniş alan üzerine kurulu, yüksek kapasiteli tesisinde, kendi “çevre birimi” ni bünyesinde barındıran ve konusunda uzman kadrosuyla atık üreticilerine “Entegre Atık Yönetimi Hizmeti” sunmaktadır. Yüzlerce farklı atık kodu ile tesisine atık kabul edebilen Akademi Çevre, tehlikeli ve tehlikesiz türden bir çok atığın toplanması, ayrıştırılması, ara depolaması, arındırılması, işlenmesi ve geri kazanımına yönelik faaliyetlerini; Çevre Kanunu’na istinaden yayınlanan ilgili yönetmelikler, genelgeler, tebliğler ve her türden yasal düzenlemelere uygun olarak yönetmektedir.

MİSYONUMUZ

Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi Endüstri A.Ş. olarak kendi tesislerinde; kaynak kullanımını önleme ve azaltma amacıyla sıfır atık hedefine odaklanan, döngüsel kaynak yönetimi ve sürdürülebilirlik faaliyetlerini yürüten, kalite standartları ve yasal mevzuatlar çerçevesinde toplam atık yönetimi hizmeti veren, ulusal ve uluslararası platformlarda katılım sağladığı projeler ve organizasyonlar ile sektöründe lider firmadır.Geniş filomuz ve deneyimli çalışan kadromuz ile iş sağlığı ve güvenliği konusunda tüm gereklilikleri sağlayarak müşterilerimizin bilgi güvenliğini gözetip atık konusundaki ihtiyaçlarını zamanında ve eksiksiz olarak karşılamaktayız.

Sektörün son teknolojilerini faaliyetlerimizde kullandığımız makine ve ekipmanlara uygulayıp ekosisteme uyum sağlayan metotlar ile atmosfere CO2 salınımını azaltarak hizmetlerimize devam etmekteyiz.

VİZYONUMUZ

Kaynak kullanımını azaltarak, sürdürülebilir yaşamı mümkün kılacak süreçler tasarlamak.

 

 

Kalite & Çevre Politikası

Akademi Çevre, tehlikeli ve tehlikesiz atık geri kazanım, atık ara depolama, tehlikesiz atık toplama-ayırma, ambalaj atığı toplama, öta, ayırma ve geri kazanımı, atık elektrikli ve elektronik eşya işleme, hurda metal işleme, pcb arındırma, atık imkanları ile doğaya zararlı etkilerini en aza indirerek, yurt içi ve yurt dışı tüm operasyonları gerçekleştiren ve kaliteden ödün vermeden, ulusal ve uluslararası yasalar gözetilerek, ekonomik çözümlerle sürekli iyileşme düşüncesi içerisinde farklılık yaratan, edindiği bilgiyi paylaşan, istikrarlı, güvenilir ve müşterilerine her süreçte en iyi hizmeti sunan bir politikayı benimsemiştir.

SEÇ POLİTİKASI

AKADEMİ ÇEVRE A.Ş olarak ;

 1. Sağlık, Emniyet ve Çevre prensip ve programlarına, ulusal / uluslararası mevzuata uygun faaliyetlerde bulunmayı,
 2. ISO 9001:2008 Kalite, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği standartlarının gerekliliklerine uymayı,
 3. Organizasyonun her kademesinde kalite, sağlık, emniyet ve çevre gerekliliklerimize uygun ortak bir bakış açısı sağlamayı,
 4. Sağlıklı ve emniyetli bir çalışma ortamı sağlayarak, çalışanlarımızın motivasyon ve performanslarını arttırmayı, sağlık bozulmalarını, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemeyi,
 5. Doğabilecek muhtemel riskleri değerlendirerek ,çalışanlarımızı ve faaliyetlerimizden etkilenebilecek diğer insanların karşılaşabilecekleri tehlikeleri ortadan kaldırmak / azaltmak için sürekli iyileştirmeler yapmak,
 6. Çalışanlarımız ve tedarikçilerimizin tüm faaliyetlerimizde emniyetli ve çevreye duyarlı bir şekilde çalışmaları için yetkin, eğitimli ve donanımlı olmalarını sağlamayı,
 7. Faaliyetlerimizi sürekli gelişme ve iyileştirme prensibini esas alarak çevreyle uyumlu, insan sağlığını ön plana çıkaracak şekilde planlamayı, uygulamayı, geliştirmeyi ve gerektiğinde müşterilerimiz ile paylaşmayı,
 8. Sağlık, Emniyet, Çevre konularında paydaşlarımızla sorumlu, uyumlu ve açık bir şekilde iletişim ve iş birliği kurarak yönetim sistemi performansını artırmayı ve sürekli iyileştirilmesini sağlamayı,
 9. Kurumsal sosyal sorumluluk bilincini, daima ön planda tutarak çevreye ve topluma olan duyarlılıkla örnek olmayı,
 10. Sağlık, Emniyet, Çevre Yönetim Sistemi hedeflerimizi bu prensipleri göz önünde bulundurarak belirlemeyi, uygulamayı ve takip etmeyi tüm çalışanlarımızın katılımı ile taahhüt ediyoruz.

Bilgi Güvenliği Politikası

Kurumumuzun tüm iş süreç dökümanları elektronik ortama aktarılmakta ve saklanmaktadır. Dolayısı ile tüm bu süreçlerin güvenliği ISO 27001 standardı uygulanarak sağlanmaktadır.

Akademi Çevre A.Ş ve çalışanları olarak amacımız, ISO 27001 standardının gereklerini yerine getirerek iş süreçlerimizdeki her türlü bilgi varlığımızın gizliliğini sağlamak, bütünlüğünü yetkisiz değişimlerden korumak, yetkiler dahilinde kullanılabilirliğini ve erişimini sağlamaktır.

Akademi Çevre A.Ş ve çalışanları olarak hedefimiz;

 1. Kurumumuzun ve müşterilerimizin güvenilirliğini ve imajını korumak,
 2. Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve üçüncü taraflar (iş ortakları, müşteriler, tedarikçiler) ile yapılan sözleşmelere uymak, tüm süreçler boyunca kontrolünü sağlamak,
 3. Oluşabilecek riskleri belirlemek ve sistematik olarak yönetmek,
 4. Hedeflerimize ulaşmamızda bize yardımcı olacak her türlü eğitim ve teknik desteğin alınmasını gerçekleştirmek.