İnsan Kaynakları

Türkiye’nin, geri dönüşüm piyasasında söz sahibi en büyük entegre atık yönetimi işletmesi olan Akademi Çevre A.Ş, pazardaki gücüne güç katmak için “İnsanı” en önemli “Kaynak” olarak görür ve bu ilke ile işe alım sürecini yönetir.

İşe alım süreçlerinin en verimli şekilde yürütülmesi için süreçler dönem dönem gözden geçirilir ve personel ihtiyacı olup olmadığı belirlenir. Yeni personel alınması söz konusu ise alınacak personelin sahip olması gereken nitelikler Personel Nitelikleri Matrisi dikkate alınarak belirlenir ve öncelikle kuruluşumuz içinde ilgili pozisyona getirilebilecek personel olup olmadığına bakılır. Eğer mevcut personelden birisi o pozisyona getirilebiliyorsa, terfi ya da rotasyon hakkında kendisi ile görüşülür. Bu mümkün değilse işe alım prosedürü, pozisyonun gerektirdiği niteliklere göre, açık pozisyonlar ile en uygun adayların eşleştirilmesi için iç ve dış duyurularımızın yayınlanması ile başlatılır. İlanlarımız kariyer net sitesinde yayınlanmakla birlikte, web sitemizde açık pozisyonlarımız periyodik olarak duyurulmaktadır.

Açık pozisyonlara ait görev tanımları doğrultusunda, başvuru sahibi adayların CV’leri incelenerek, uygun adaylar ile ilk görüşme telefon mülakatı şeklinde gerçekleştirilir.

Başvurusunun geçerliliğini teyit eden uygun adaylar, ikinci görüşme için İnsan Kaynakları Departmanımız tarafından yüz yüze görüşmenin gerçekleşeceği ilk mülakata davet edilir.

İnsan Kaynakları Departmanımız tarafından gerçekleştirilen ilk mülakatta adayların yetkinlik, potansiyel ve kişilik niteliklerini tespite yönelik değerlendirilmeler yapılır. Aynı zamanda adaylara şirketimiz ve açık pozisyon gerekliliklerini tanıtmaya yönelik bilgilendirmeler yapılır.

İnsan Kaynakları Departmanı ve ilgili Departman Yöneticilerinin katıldığı ikinci mülakat aşamasında uygun adayların mesleki bilgi, takım çalışmasına uyum, iletişim ve liderlik, farkındalık ve müşteri odaklılık kriterlerine yönelik değerlendirmeleri yapılır.

Pozisyonun gereklilikleri arasında, yabancı dil zorunluluğu bulunmakta ise mülakat aşamalarında yazılı ve sözlü yabancı dil bilgisi değerlendirmeleri uygulanır.

Son aşamada adayların referans ve teklif aşamaları gerçekleştirilir. Teklifimizde karşılıklı olarak mutabık kalınan adaylara işe giriş işlemleri için yasal zorunluluk gereği teslim etmesi gerekli evrak listesi iletilir.

Değerlendirme sonucu açık pozisyon için uygun görülmeyen adaylar mail veya telefon yoluyla bilgilendirilir. Tüm adayların özgeçmiş ve başvuru bilgileri, gizlilik prensibi içerisinde, yeni açık pozisyonlar için değerlendirilmek üzere altı ay boyunca başvuru havuzu kayıtlarımızda tutulur.

İşe alım sürecini başarıyla tamamlayan ve işbaşı kararı verilen çalışanlar işe başladıklarında bölümlere özel Oryantasyon Programı’na tabi tutulurlar. Bu program ile yeni başlayan takım arkadaşlarımızın kuruma olumlu bakması, kültür çatışmasına girmeden doğrudan işine yönelerek endişe yerine güven duyması ve firmaya hızlı intibakı sağlanmaktadır.

Çalışanlar oryantasyon programı kapsamında çalışacakları firma ve bölüm hakkında bilgi sahibi olmanın yanında tüm grup ile ilgili detaylı bilgiye de sahip olurlar. Sonrasında bölüm ve göreve göre farklı sürelerde “iş başı eğitimi” görürler.

eleifend dictum elementum dolor. ipsum fringilla venenatis, felis ultricies pulvinar